Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Sportas

Parapijoje steigiamos stalo teniso žaidimo grupės (vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje.

Esate laukiami.