Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Marija, Fatimos Mergelė, Dievo Motina

Rugpjūčio 28 d., penktadienį, 11 val. mūsų bažnyčioje lankėsi:

Asociacija-TFP-Tradicija, Šeima, Nuosavybė, 

[skaityti toliau]

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios nuotraukos

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios nuotraukos.Dėkojame nuotraukų autoriui Raimundui Bačianskui.

[skaityti toliau]

Bažnyčios 10 metų jubiliejaus akimirkos

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 10-ies metų jubiliejus 2009-2019.

Jubiliejus atidaromas gegužės 1 d. 11 val. Šv. Mišiomis. Šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po Šv. Mišių gyva grandine-susikabinę rankomis, apglėbsime jubiliejinę bažnyčią,-„Mes mylime bažnyčią“.

[skaityti toliau]