Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

30 metų kunigystės jubiliejus

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje susitiko ir Šv. Mišias aukojo Kauno kunigų seminarijos 1991 m. laidos absolventai.