Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapijos choras Šiluvoje

Pirmoji Šilinių atlaidų diena – ŠV. JONO PAULIAUS II IR MALDOS UŽ KŪRINIJĄ diena!

[skaityti toliau]