Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gavėnios rekolekcijos

Kovo 22-23 dienomis mūsų parapijoje vyko Gavėnios rekolekcijos su Susitaikymo ir Dvasinio gydymo pamaldomis.

† Mk 16
15 Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. 16 Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas – tai Viešpaties siuntimas apaštalams ir šių dienų kunigams.
Esame labai dėkingi Gavėnios rekolekcijose dalyvusiems kunigams ir rekolekcijų vedėjui kunigui Algiui Vaickūnui už paliudytą tikėjimą ir meilę Jėzui Kristui, esančiam Švenčiausiame Sakramente, už kunigo gyvenimą pagal Evangelijos dvasią ir tiesą, už nuostabias, dvasingas ir įkvepiančias rekolekcijas mūsų parapijoje.
Telaimina Jus Dievas, telydi Mergelės Marijos globa.

Keletas akimirkų nuotraukose:

Gavėnios rekolekcijų su kun. Algiu Vaickūnu metu vyko Dvasinio gydymo pamaldos. Kelios asmeninių palaiminimų Švč. Sakramentu ir asmeninių palaiminimų malda akimirkos.

Prieš šv. Mišias vyko Kryžiaus Kelio mąstymas, kelios akimirkos video:

Gavėnios rekolekcijų penktadienio kovo 22 d. vakaro šv. Mišių akimirkos. Šv. Mišias aukojo kun. Algis Vaickūnas. Skaitinius skaitė Karolina, visuotinę maldą – Gintarė. Giedojo mūsų mylimiausias sumos choras, vadovas Andrius Bartulis.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS KOVO 22-23 D. (penktadienį – šeštadienį)

Kovo 22 d., penktadienis:
16:00 Susitaikymo pamaldos, išpažintys.
17:00 Dvasinio gydymo pamaldos.
17:30 Kryžiaus Kelias.
18:00 Šv. Mišios, pamokslas.

Kovo 23 d., šeštadienisryte
9:00 Susitaikymo pamaldos, išpažintys.
10:00 Šv. Mišios, pamokslas.
11:00 Dvasinio gydymo pamaldos.

Kovo 23 d., šeštadienispopiet
16:00 Susitaikymo pamaldos, išpažintys
17:00 Dvasinio gydymo pamaldos.
18:00 Šv. Mišios, pamokslas.

Rekolekcijų vedėjas kun. Algis Vaickūnas.

Kvietimas
Mūsų parapijos klebonas kun. Gintaras Jonikas kviečia visus jau rytoj, kovo 22 d., penktadienį nuo 16 val. į Gavėnios rekolekcijas su kun. Algiu Vaickūnu. Rekolekcijos vyks ir šeštadienį, 23 d. ryte nuo 9 val., po pietų nuo 16 val.