Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dvasininkai

  • Klebonas teol.lic. Saulius Paliūnas – įšventintas kunigu  1991 05 30. Paskirtas klebonu  2016 06 23.
    Mob. +370 685 29164, el. paštas: pa­liu­nasenator@gmail.com
  • Vik., alt. Jordanas Urbonas 1959 09 24*1990 05 27*2017 07 18
    Mob. +370 696 37367.
  • Vik. Raimundas Šnapštys 1989 12 04*2018 06 29*2020 10 27