Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Maldos

2023 m. gruodis Dėkojame tau, ...
Dievo Tarno Mečislovo Jurevičiaus litanija ...
2022 m. gruodis Dėkojame tau, ...
DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių ...
Kyrie, eleison!Christe, eleison! Kyrie, eleison!Kristau, ...
Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir ...
MALDA UŽ SINODĄ: Adsumus Sancte ...
Rožinio pamaldos Šiaulių Švč. Mergelės ...
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, ...
Švč. Mergelės Marijos litanija ...
Popiežius Pranciškus š. m. gruodžio ...