Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Maldos

Dievo Tarno Mečislovo Jurevičiaus litanija ...
Skaityti toliau
2022 m. gruodis Dėkojame tau, ...
Skaityti toliau
DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių ...
Skaityti toliau
Kyrie, eleison!Christe, eleison! Kyrie, eleison!Kristau, ...
Skaityti toliau
Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir ...
Skaityti toliau
MALDA UŽ SINODĄ: Adsumus Sancte ...
Skaityti toliau
Rožinio pamaldos Šiaulių Švč. Mergelės ...
Skaityti toliau
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, ...
Skaityti toliau
Švč. Mergelės Marijos litanija ...
Skaityti toliau
Popiežius Pranciškus š. m. gruodžio ...
Skaityti toliau