Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Prašymas dėl krikšto ir laisvo stovio pažymos (santuokai)

Krikšto ir laisvo stovio pažyma išrašoma Krikšto sakramento suteikimo parapijoje/bažnyčioje. Ji pažymi apie Krikšto sakramento priėmimą ir tai, kad asmuo nėra sudaręs bažnytinės santuokos, priėmęs šventimų ar  vienuolystės įžadų.

    captcha

    Aš, pateikdamas (-as) šį prašymą, patvirtinu, kad esu susipažinusi (-ęs) su ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLĖSE nustatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, pagrindais, informacija apie tvarkomus duomenis ir duomenų subjekto teisėmis.