Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Prašymas dėl krikšto pažymos

Krikšto pažyma išrašoma Krikšto sakramento suteikimo parapijoje/bažnyčioje, pagal krikštų registracijos knygoje tai liudijantį įrašą.

    captcha

    Aš, pateikdamas (-as) šį prašymą, patvirtinu, kad esu susipažinusi (-ęs) su  ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLĖSE nustatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, pagrindais, informacija apie tvarkomus duomenis ir duomenų subjekto teisėmis.