Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dėl leidimo susituokti už parapijos ribų

Jei santuoka sudaroma ne savo gyvenamosios vietos parapijoje, reikalingas leidimas susituokti už parapijos ribų. Jis išduodamas sužadėtinių faktinės gyvenamosios vietos parapijoje.

    captcha

    Aš, pateikdamas (-as) šį prašymą, patvirtinu, kad esu susipažinusi (-ęs) su ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLĖSE nustatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, pagrindais, informacija apie tvarkomus duomenis ir duomenų subjekto teisėmis.