Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Giesmės

Dangaus Karaliene, Marija meili,Mes sveikinam ...
Anapus saulės liepsnoja rytas,Kur Dievo ...
Spalis - Švč. Mergelės Marijos ...