Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parama parapijai

Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnaukite Viešpačiui Kristui!“
Kol 3, 23-24

Atsiliepdami į jaunų žmonių pageidavimus, auką bažnyčiai jau galima aukoti naudojantis banko kortele ar telefonu. Sekmadieniais tokiu būdu bus galima aukoti bažnyčioje, savaitės dienomis – parapijos raštinėje. … ir bažnyčia turi žengti į technologijų etapą. Ačiū parapijos jaunimui už padrąsinimą ir iniciatyvą!

Dėl 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio pervedimo. Primename, kad pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra.

Jeigu šiemet nuspręstumėte 1,2% GPM skirti Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai, tai galite padaryti iki 2023 m. gegužės 3 d. Elektroninę FR0512 formos versiją galite užpildyti šioje svetainėje: http://deklaravimas.vmi.lt

Iš anksto dėkojame už Jūsų darbus, daromus iš širdies.

Sekmadieniais ir švenčių dienomis mūsų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už parapijiečius ir bažnyčios geradarius bei rėmėjus.

Taip pat PARAMĄ GALITE PRAVESTI ELEKTRONINIU BŪDU:
REKVIZITAI

LT48 7180 0000 0170 0219 – AB Šiaulių bankas
LT32 7300 0100 0239 3246 – AB Swedbank
Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Įmonės kodas: 192057666
Gegužių g. 57 , LT- 78327, Šiauliai

Telefonai pasiteiravimui: 841 500010; +370677 34177

Telaimina Dievas tolimesnį Jūsų darbą, kad buvote jautrūs mūsų prašomiems žodžiams ir siekiams.

Tik meilė ir supratimas gali prikelti pasaulį kilnesniam gyvenimui.

Jūsų klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas.