Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Asmeninių įžvalgų pateikimo anketa

Popiežius PRANCIŠKUS į Sinodinį kelią pakvietė ne tik aktyviuosius Katalikų Bažnyčios narius. Bažnyčiai svarbi kiekvieno asmens – net menkai su ja susijusio ar savęs su Bažnyčia netapatinančio – patirtis ir lūkesčiai.

Jei dėl kokių nors priežasčių negalite dalyvauti parapijose [skaityti toliau]

Lietuvos vyskupų kreipimasis Dėl sinodinio kelio pradžios

Lietuvos vyskupų kreipimasis Dėl sinodinio kelio pradžios [skaityti toliau]

Šiaulių vyskupijos jaunimo diena

Šiaulių vyskupijos jaunimo diena [skaityti toliau]