Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Ukrainiečių sveikinimas Vasario 16-osios proga

Ukrainiečių sveikinimas Vasario 16-osios proga [skaityti toliau]

Projektas dienos stovykla „Mėlyna – geltona“

Gruodžio 17 d.  Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos namuose vyko parapijos klebono Gintaro Antano Joniko inicijuoto projekto, skirto lietuvių ir ukrainiečių bendruomenių santykių stiprinimui, renginys – kalėdinių meduolių puošimo edukacija. Ukrainiečiai ir lietuviai – vaikai ir [skaityti toliau]