Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Biblioteka

PARAPIJOS RELIGINIO TURINIO KNYGŲ BIBLIOTEKA

Bažnyčios prieangyje veikia parapijos bibliotekėlė, kurioje galite rasti religinio turinio knygų bei žurnalų.

Kreiptis:
sekmadieniais nuo 8 iki 13.30 val.

Maloniai laukiame savanorių, galinčių šiuo laiku budėti bibliotekoje.

Atsakinga Regina Zabelienė tel. 8 650 26956.

© Raimundas Bačianskas