Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Laidojimo paslaugos

LAIDOTUVĖS

“Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, – sako Jėzus. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas.” (Jn 11,25)

Laidotuvės. Šis žodis – tarsi į paskutinę kelionę palydinčio varpo dūžis. Žmogui mirus, organizuojamos laidotuvės – visuma apeigų, veiksmų ir žodžių, padedančių pagerbti mirusįjį ir palydėti jį į amžinybę.

 Šv. Mišių auka, artimųjų malda ir šv. Komunija mirusiojo intencija yra kilniausia dovana ir pagalba mirusiajam. Todėl šv. Mišiose už mirusįjį, kurios paprastai aukojamos laidotuvių dieną Bažnyčioje įprastu šv. Mišių laiku, kviečiami dalyvauti ir drauge melstis visi artimieji.

Paprastai laidotuvės vyksta savoje parapijoje ,o laidotuvių apeigos savo parapijos bažnyčioje. Tačiau, jei yra pareikšta kitokia mirusiojo valia ar artimųjų pagrįstas noras, galima, informavus mirusiojo parapijos kleboną, pasirinkti ir kitą bažnyčią, jei tam pritaria pasirinktosios bažnyčios administratorius.

Bažnyčia meldžiasi už visus mirusius, bet iškilmingą pagarbą teikia tik katalikams, kurie krikščioniškai gyveno arba bent prieš mirtį atgailavo.

Netinka primesti bažnytinių laidotuvių tiems, kurie patys jų nenorėjo arba gyveno ir mirė nekatalikiškai.

Atvykstant pas kunigą, reikia turėti mirusiojo mirties pažymą bei žinoti mirusiojo tėvo vardą ir motinos vardą bei mergautinę pavardę.

Dėl artimo žmogaus palaidojimo bažnytinėmis apeigomis galima susitarti parapijos raštinėje šiokiadieniais 09.00-13.00 ir 14.00-18.00 val., o šeštadienias ir sekmadieniais po kiekvienų šv. Mišių.

PRAKTINIAI PATARIMAI:

Svarbūs laidotuvių momentai: budėjimas prie mirusiojo, jo išlydėjimas iš šarvojimo vietos ir palydėjimas į kapines, atsisveikinimas su mirusiuoju. Tačiau svarbiausia yra dalyvauti šv. Mišiose, kurios aukojamos už mirusį žmogų. Kartais klaidingai manoma, kad šeimos nariams labiau tinka budėti prie mirusiojo negu dalyvauti šv. Mišiose.

Nors Bažnyčia labiau vertina paprotį laidoti kūną, tačiau ir tie, kurie pareiškė norą, kad jų kūnas būtų sudegintas, gali būti palaidoti pagal krikščioniškas laidotuvių apeigas. Tačiau jeigu pasirinkimą sudeginti kūną lėmė motyvai, priešingi krikščionių tikėjimui, velionis negali būti laidojamas pagal krikščioniškas apeigas.

Atsisveikindami su mirusiuoju artimieji ir giminės kartais pabučiuoja velionį, tokiu būdu išreikšdami savo pagarbą ir meilę. Tai turi būti laisvanoriškas veiksmas, todėl netinka versti tai daryti tuos, kuriems šis gestas nėra priimtinas.

Kartais giminėms patariama, kad į karstą ar į velionio drabužių kišenes būtų įdedamos žolelės ar kiti dalykai. Toks paprotys neturi nieko bendra su krikščioniškomis laidotuvių apeigomis ir greičiau primena burtus ar magiją.

Krikščionių pareiga yra rūpintis mirusiųjų kapais. Nuomonė, kad kapo negalima tvarkyti nepraėjus mėnesiui nuo laidotuvių, nes tai pakenks velioniui, yra visiškai klaidinga. Nesutvarkytas kapas, kai laidotuvių dieną ant kapo palikti vainikai ir gėlės virsta šiukšlių krūva, tampa didele nepagarba mirusiajam.

Lankant arba tvarkant artimųjų kapus, visada verta prisiminti mūsų krikščionišką pareigą melstis už mirusius.

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje veikia laidojimo namai, kurie įsikūrę parapijos patalpose. Yra 2 šarvojimo salės: Dievo gailestingumo ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

Patyrę darbuotojai galintys nuoširdžiai ir profesionaliai jums padėti susidūrus su skaudžia artimųjų netektimi.

Informacija tel. 8 41 500 009
Mob. tel. 8 614 14304
9-18 val. darbo dienomis.
9-15 val. savaitgaliais.
Bet kuriuo paros metu skambinkite šiais telefonais:
8 687 79139; 8 610 22441.

Laidojimo namų teikiamos paslaugos:

 • Mirusiojo paėmimas iš namų ar ligoninės;
 • Mirusiojo paruošimo šarvojimui;
 • Velionio aprengimas;
 • Platus laidojimo reikmenų parinkimas:
  įvairių modelių ir dydžių karstai, suknelės, kostiumai, avalynė, reikalingi aksesuarai, laikini paminklai ir kita;
 • Palaikų pervežimas ir paruošimas šarvojimui bet kuriame Lietuvos mieste;
 • Dvi šarvojimo salės su joms priskirtomis giminių kambariais;
 • Laidotuvių organizavimas pagal Jūsų pageidavimus;
 • Transportas mirusiems pervežti;
 • Vaizdo ir garso aparatūra, leidžianti žiūrėti nuotraukas ir video;
 • Šv. Mišių užsakymas;
 • Kunigo palydėjimas į laidojimo vietą.

Kitos paslaugos:

 • Kremavimo paslaugos;
 • Gėlių, vainikų, krepšelių užsakymas ir pristatymas;
 • Fotografo paslaugos ir fotoportreto gamyba;
 • Giesmininkų užsakymo paslauga;
 • Duobkasių užsakymas;
 • Gedulingų pietų užsakymas;
 • Karsto ar urnos nešimo užsakymas;
 • Autobuso ar mikroautobuso užsakymas.