Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapinė katechezė

Pasiruošimo Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams pamokos parapijoje jau prasidėjo.

Parapijos katechetai 2022-2023 m.m.:

Klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas
Kun. Raimundas Šnapštys
Diana Bagdonienė
Danguolė Belanoškienė
Violeta Dališanskienė
Karolina Dambrauskaitė
Elvyra Ramoškienė
Laisva Jankauskienė

Kun. Raimundas Šnapštys ir parapijos katechetės, 2022-2023 m.m.

Parapijos katechetės 2021-2022 m.m.:

Laisva Jankauskienė tel. Nr. 861560311
Violeta Dališanskienė tel. Nr. 867541482
Nijolė Melinienė tel. Nr. 861525003
Jolanta Murzienė

Nijolė Melinienė, Violeta Dališanskienė, klebonas teol. lic. kun. Saulius Paliūnas, Laisva Jankauskienė, Jolanta Murzienė, 2020-2021 m.m.

Naujienos: