Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lurdo statyba Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos šventoriuje

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos šventoriuje pradėtas Lurdo statymas Nekaltajai Švč. Mergelei Marijai, mūsų parapijos globėjai.

[skaityti toliau]