Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dangaus Karaliene, Marija meili

Dangaus Karaliene, Marija meili,Mes sveikinam Tave visa širdimi.

Sveika, sveika, sveika Marija. /2x

Kaip Lurdo šventovėj, taip ir Lietuvoj,Laikyki, Marija, mus savo globoj.

Kai audros mus blaško, keliauti sunku,Padėki, Marija, tikru gerumu.

Nurodyk žmonijai ramybės takus,Globok mus, Marija, kaip savo vaikus.