Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Antroji Eucharistinė adoracijos naktis iš gruodžio 31-osios į 2013 m. sausio 1-ąją

KVIEČIAME Į NAUJAMETINĘ EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ
padėkos intencija
2012 m. iš gruodžio 31-osios į 2013 m. sausio 1-ąją
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(Šiauliai, Gegužių g. 57)

„Turime grįžti prie Dievo, prie Jėzaus Kristaus Dievo; turime atrasti Evangelijos žinią, įsileisti ją į savo sąžines ir kasdienį gyvenimą“,- pop. Benediktas XVI, 2012.10.17

P R O G R A M A

19.00 – 21.00 Švč. Jėzaus Vardo giedamasis rožančius.
Giedos Giedojimo grupė „Atjauta“, vad. Vygantas Banys.
21.00 ŠV. MIŠIOS  ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
su Vakarine Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupo general. vik.,
kun. dr. Saulius Matulis
Šiaulių Šv. Jurgio parapijos KLEBONAS.
Giedos Šv. Jurgio parapijos bažnyčios choras, vad. Kristina Sabaliauskienė.
22.00 – 23.00 Džiaugsmo slėpiniai.
Vadovauja Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės v. maldos grupė,
ats. Stasė Marcinkienė.
23.00 – 23.45 Adoracija tyloje.
23.45 – 24.00 Padėkos himnas „Tave, Dieve, garbinam“, (LM, psl. 249-251).
00.00 Himnas Šventajai Dvasiai „O Dvasia, Viešpatie, nuženk!“,( LM, psl.139).
PONTIFIKALINĖS ŠV. MIŠIOS ŠVČ.  MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS, GARBEI
su Aušrinės Valandų liturgija
Vadovauja ir homiliją sako vysk.  Eugenijus Bartulis,
ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS VYSKUPAS.
Giedos Švč. M. Marijos N. P. bažnyčios Sumos choras, vad. Stasys Žalalis.
Naujametinis pasisveikinimas, bendravimas tarpusavyje.
1.00 – 2.00 Šviesos slėpiniai.
Vadovauja Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, ats. Edita Gulbinienė.
2.00 – 3.00 Kančios slėpiniai.
Vadovauja Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras, ats. Danutė Kratukienė.
3.00 – 4.00 Garbės slėpiniai.
Vadovauja Maldos grupė „Nuolatiniai adoruotojai“, ats. Viktorija Kuzmarskis.
4.00 – 5.00 ŠV. MIŠIOS ŠVČ. M. MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS, GARBEI
su Rytmetine Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako dek. mons. Gintas Sakavičius,
Radviliškio ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO Parapijos KLEBONAS.
Giedos Radviliškio ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bažnyčios Jaunimo choras,
vad. Aistė Abromaitytė

Patariame atsinešti „Liturginį maldyną“, rožančių.
Kas negalėsite dalyvauti šioje naktinėje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kviečiame pagal galimybes melstis namuose bei solidarizuotis maldai savo parapijose.

Pasiteiravimui: telef.: 8-41-500010; 8-699-87043

Internete: http://www.mmarijosparapija.lt/; nuoroda: Eucharistinė adoracijos naktis

Susisiekimas: iš stotelės „Autobusų stotis“ vykti iki stotelės „Bažnyčia“ autobusais   6,12,17,21,24,29 (pilna bilieto kaina = 1,80 Lt) ir maršrutiniais taksi: 36,42, 51, 54,59 (bilieto kaina = 2,00 litai)

Kitos planuojamos Eucharistinės adoracijos naktys (EAN) 2013 metais:
vasario 15 / 16;     balandžio 5 / 6;      birželio 7 / 8;      rugsėjo 13 / 14;      lapkričio 22 / 23;      gruodžio 31 /2014 m. sausio 1.