Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Apie Visų Šventųjų dieną ir Vėlines

Mūsų klebonas kun. Gintaras – apie Visų Šventųjų dieną ir Vėlines.