Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Balandžio mėnesio pamaldų ir renginių tvarkaraštis

 • 2 dieną, šeštadienį, vyks Rekolekcijų  II dalis.
  Šv. Rašto skaitymas, sąžinės patikrinimas, giesmės, asmeninė išpažintis, Šv. Mišios ir homilija.
  Giedos Dainų muzikos mokyklos choras.
  Rekolekcijų vedėjas – teol. lic., bažn. t. lic., kunigas Egidijus Venckus, Šiaulių dekanas.
 • 7 – 8 dienomis, iš ketvirtadienio į penktadienį, vyks ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA, kuri bus transliuojama per Marijos radiją. Pradžia 22 val., užbaigimas 7:00 val.
 • KRISTAUS KANČIOS – VERBŲ SEKMADIENIS – 10 d. 12:30 val. verbų šventinimas ir procesija. Procesijoje kviečiame dalyvauti tikinčiuosius nuo vaikučių iki senjorų.

10 – 16 dienomis – DIDŽIOJI SAVAITĖ

 • 11 – 14 dienomis Šv. Mišios 8:00 ir 18:00 val. Išpažinčių klausymas 7:30 ir 17:30 val.
 • 14, 15, 16 dienomis – VELYKINIS TRIDIENIS.
 • DIDYSIS TREČIADIENIS – 13 d.
  Po vakarinių Šventų Mišių bus giedami „Kalnai“.  Giedojimą praves liaudiškos muzikos kapela –„Nemakščių vyrai“.
 • DIDYSIS KETVIRTADIENIS – 14 d. Minėsime kaip Viešpats Jėzus Kristus įsteigė Šv. Mišias, Kunigystę ir Švenčiausiąjį Sakramentą. Sekant Jėzaus nusižeminimo pavyzdžiu, klebonas 12-kai vyrų prie altoriaus nuplaus kojas.
  Pamaldų pradžia 18:00 val. 17:30 val. išpažinčių klausymas.
 • DIDYSIS PENKTADIENIS – 15 d. Švento Kryžiaus garbinimas 18:00 val.
  Primename, kad tą dieną visiems katalikams yra privalomas pasninkas (išskyrus tiems, kurie dėl amžiaus ar sveikatos nuo pasninko yra atleisti). Draudžiama linksmintis!
  17:30 val. Kryžiaus Kelio mąstymas. 17:30 val. išpažinčių klausymas.
  Vyks nakties budėjimas prie Kristaus kapo!
 • DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – 16 d. Velyknaktis.
  Žiburių liturgija – paslaptingas perėjimas iš Mirties į Prisikėlimą. Visi tikintieji atnaujinsime krikšto pažadus.  
  Gavėnios pabaiga.
  Liturgijos pradžia 18:00 val. 17:00 val. išpažinčių klausymas.
  Budėjimas iki Kristaus Prisikėlimo ryto!

ŠVENTOS VELYKOS – 17 D. VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS

 • ŠVENTOS VELYKOS – 17 D. VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS.
  Prisikėlimo Šv. Mišios, procesija 8:00 val.
  Procesijoje kviečiame dalyvauti tikinčiuosius nuo vaikučių iki senjorų, reikės tvirtų vyrų vėliavoms nešti.
  Sekančios Šv. Mišios Velykų dieną bus aukojamos 11:00 ir 12:30. Išpažinčių NEBUS klausoma!
 • II VELYKŲ DIENA – 18 d., pirmadienį. Šv. Mišios – 8:00, 9:30, 11:00 ir 12:30 val.
  Po Sumos Mišių, 14:00 val., vyks Velykų šventei skirtas koncertas „VELYKŲ ŠVIESA“. Atlieka Šiaulių pučiamųjų orkestras.
  21:00 val. Šiaulių Polifonijos XXXIX festivalio RESURREXIT atidarymo koncertas. Skambės John Tavener „THE PROTECTING VEIL“  – APSAUGANTI SKRAISTĖ.
 • 20 d., trečiadienį, koncertas 19:00 val. DAVID GERINGAS, violončelė.

58-OJI EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTIS

 • 22 – 23 dienomis, iš penktadienio į šeštadienį, vyks  58-OJI EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTIS. Švč. Sakramento adoracija prasidės 21:00 val. Šv. Mišių auka ir tęsis iki 7:00 val. ryto.  
 • Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 24:00 val. ir 5:00 val.
 • Adoracijos intencija – padėka už Šiaulių vyskupiją ir Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį minint 25 metų jubiliejų.

 • 22 d., penktadienį, 19:00 val. festivalio RESURREXIT koncertas. Atlikėjai iš Kroatijos ANGELŲ ŠOKIS.
 • 23 dieną, šeštadienį, 19:00 val. festivalio RESURREXIT koncertas. Vilniaus sakralinės muzikos choras „ADORAMUS“.
 • 24 dieną – ATVELYKIS, DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS.
  19:00 val. festivalio RESURRECTIO uždarymo koncertas. Įvairūs atlikėjai.