Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Balandžio mėnuo parapijoje

Balandžio 5 d. – Viešpaties kančios VERBŲ sekmadienis.

Didysis Velykinis Tridienis balandžio 9-10-11 dienomis. Pamaldos ir Šv. Mišios 18:00.

Balandžio 12 d. Viešpaties Prisikėlimas (VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8:00 val. Kitos Šv. Mišios: 11:00; 12:30 ir 18:00 val.

Balandžio 13 d. Velykų antroji diena. Šv. Mišios sekmadienių tvarka. Šventiniai koncertai.

EAN-46. Eucharistinė Adoracijos Naktis iš balandžio 17 d. penktadienio į balandžio 18 d. šeštadienį.

Balandžio 19 d. Dievo Gailestingumo sekmadienis.

Balandžio 22 d. 18:30 val. koncertas.

Balandžio 26 d. sekmadienį 18:30 val. koncertas.

Esate laukiami.