Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Bažnyčios 10 metų jubiliejaus akimirkos

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 10-ies metų jubiliejus 2009-2019.

Jubiliejus atidaromas gegužės 1 d. 11 val. Šv. Mišiomis. Šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po Šv. Mišių gyva grandine-susikabinę rankomis, apglėbsime jubiliejinę bažnyčią,-„Mes mylime bažnyčią“.

Šventoriaus kiemelyje kviečiame valgyti jubiliejinį tortą.

Jubiliejus uždaromas gruodžio 8 d.

Kviečiame laikotarpyje gegužės 1 d. – gruodžio 8 d. švęsti bažnyčios jubiliejų. Kviečiame gimnazijas, progimnazijas, vaikų darželius, bendruomenes, įstaigas, grupes, namų bendrijas, šeimas, visus visus.

Išsirinkite jums patogų metą ir laiką, informuokite kleboną, ir melskimės, džiaukitės ir švęskime, nes Dievo namai yra mūsų stiprybė.

GEGUŽĖS 1-ąją, 11 val. bažnyčios atidaryme mums reikia Jūsų visų. Ateikite į jubiliejaus atidarymą.

Švč. Mergele Marija Nekaltai Pradėtoji, mūsų parapijos ir bažnyčios globėja, melski už mus !

Šv. Juozapai Darbininke, mūsų parapijos globėjau, užtarki ir globoki mus!

Akimirkos iš jubiliejaus: