Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Betliejaus taikos ugnis

Betliejaus taikos ugnis įžiebta ir mūsų bažnyčioje.

V Advento sekmadienio išvakarėse, t. y. šeštadienį 2016 m. gruodžio 19 d., prieš 18.00 val. vakarines Šv. Mišias, į mūsų bažnyčią buvo įnešta Šiaulių skautų Betliejaus Taikos ugnis. Juos pasitiko klebonas mons. Vytautas Kadys.

Visus apšlakstęs šv. vandeniu, sugrįžo prie altoriaus, kur nuo Betliejaus Taikos ugnies buvo uždegtos prie altoriaus paruoštos žvakutės. Nuo jų buvo įžiebtos žvakės: prie tabernakulio – amžinosios ugnies, Adventinio vainiko, altoriaus, prie šoninių altorių ir prie Barboros Žagarietės paveikslo. Po Šv. Mišių skautai nešdami rankose žvakutes (pagamintos iš tikro vaško) palydėjo kleboną ir patarnautoją į bažnyčios Švč. Sakramento Adoracijos koplyčią, kur taip pat buvo įžiebta Betliejaus Taikos ugnis. Po to Betliejaus Taikos ugnis buvo dalinama visiems.

Visi labai džiaugėsi šiuo paprastu ir nuoširdžiu bendravimu vieni su kitais. Sekmadienio rytą, prieš prasidedant Rarotinėms giesmėms skirtoms Švč. Mergelės Marijos garbei, kurias giedojo parapijos vargoninkas Pranciškus, buvo uždegtos visos žvakės nuo Betliejaus Taikos ugnies.