Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Birželio mėn. parapijoje

* BIRŽELINĖS PAMALDOS KASDIEN 17:30 VAL. (TIK BIRŽELIO 2, 3, 4 D. 17:00 VAL.)

Kviečiame tikinčiuosius giedoti ar skaityti Švč. Jėzaus Širdies litaniją bažnyčioje ar namuose.

* Šv. Mišios meldžiant užtarimo – pirmoji birželio mėn. savaitė:

Birželio 1 d., ketvirtadienis, 18:00 val. – meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
Birželio 2 d., penktadienis, 8:00 val. – meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo ir meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo. 
Birželio 3 d., šeštadienis, 10:00 val. –– meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
Birželio 4 d., sekmadienis, 8:00 val – meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą.
Birželio 5 d. pirmadienis, 8:00 val. – meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
Birželio 6 d., antradienis,18:00 val. – meldžiant šv. Antano užtarimo.
Birželio 7 d., trečiadienis, 18:00 val. – meldžiant Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.

* SVARBU! Vasaros metu keičiasi sekmadienio Šv. Mišių laikas. Nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 13 d. sekmadienio Šv. Mišios vyks tokia tvarka: 8 val. – Ryto, 9.30 val. – Jaunimo, 11 val. – Suma, 18 val. – Vakaro.

* KIEKVIENO MĖNESIO 3 SEKMADIENĮ, Sumos šv. Mišiose, meldžiamės už parapijos geradarius ir Švč. Sakramento adoruotojus.

* ŠVČ. SAKRAMENTAS GARBINIMUI IŠSTATOMAS SEKMADIENIAIS PO 8:00 VAL. RYTINIŲ ŠV. MIŠIŲ.

* PIRMĄJĮ MĖNESIO SEKMADIENĮ SUMOS ŠV. MIŠIŲ METU ATLIEKAMA ŠVČ. SAKRAMENTO GARBINIMO PROCESIJA.

* KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 10:00 VAL. SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUOSIUS.

BIRŽELIO MĖNESIO ŠVENTĖS:

* ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ – BIRŽELIO 4 D., SEKMADIENIS.
* TĖVO DIENA – BIRŽELIO 4 D., SEKMADIENIS.

Visų Mišių metu bus teikiamas iškilmingas Tėvo Palaiminimas meldžiant Dievo palaimos, sveikatos, palaimos šeimoje.

Prieš 12:30 val. Sumos Šv. Mišias – Švč. Sakramento garbinimo procesija, pirmasis mėnesio sekmadienis.

BIRŽELIO 5 D., PIRMADIENĮ, VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ METU, 18:00 VAL., BUS AUKOJAMOS GEDULINĖS ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS TĖVUS – melsimės už tėčius, senelius, krikšto tėvus, prašant mirusiems Dangaus karalystės džiaugsmo.

MIŠIŲ UŽ MIRUSIUS TĖVUS INTENCIJOS IR AUKOS DEDAMOS Į AUKŲ DĖŽUTES UŽ MIRUSIUOSIUS!

* ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS) – BIRŽELIO 11 D., SEKMADIENIS.
Svarbu – Sumos Šv. Mišios vyks 11 val.!
Procesija lauke prie keturių altorėlių, bus skaitomos keturios Evangelijos. Caritas, Gerojo Samariečio, Motinos Maldoje ir Katechečių grupės pastatys ir papuoš lauke altorėlius. Procesijos pradžia 11 val.

65-OJI EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTIS

Naktį iš penktadienio į šeštadienį mūsų bažnyčioje vyks 65-oji Eucharistijos adoracijos naktis. Birželio 16-ąją, penktadienį bus Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, o birželio 17-ąją, šeštadienį minėsime Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį.

Šv. Mišios bus aukojamos 21:00, 24:00 ir 5:00 val. 21 val. Šv. Mišias aukos JE vyskupas Eugenijus Bartulis, kartu melsis Šiaulių vyskupijos kunigai.

Netrukus bus papildyta….