Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Birželio mėnuo parapijoje

Birželinės pamaldos 17:30 val.

Birželio 2 d. – Viešpaties žengimas į dangų (Šeštinės). Tėvo diena. Laiminame tėvus. Už mirusius tėvus Šv. Mišios 18 val.

Birželio 9 d. Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės). Procesija prieš sumą.

Birželio 23 d. ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės). Šventinami žolynai, laiminame šeimas bei vaikus. Devintinių procesija po sumos.

Birželio 28-29 d. EAN-41. (Eucharistinė Adoracijos naktis.)

Birželio 29 d. 12.00 val. Šiaulių katedroje vyks diakonų šventimai.

Parapijoje steigiama stalo teniso žaidimo grupės.( vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje.

Esate laukiami.