Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dainuojantis kunigas dalijasi paveldėta Dievo dovana

Apie mūsų kleboną kun. Gintarą!

Živilė KAVALIAUSKAITĖ

2022-09-18 08:30

„Dainavimas mūsų šeimoje yra paveldėta Dievo dovana“, – sako Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Gintaras Antanas Jonikas, debiutavęs bažnyčioje vykusiame koncerte „Amžinoji šviesa“. Šiaulių pietinio mikrorajono parapijoje kunigas metų pradžioje pakeitė staiga anapilin išėjusį kunigą Saulių Paliūną. Ankstesnės dvasininko parapijos buvo už Atlanto – JAV lietuvių bendruomenėse. Amerikoje G. Jonikas dirbo 15 metų.

Sėkmingas debiutas

– Rugsėjo pradžioje dainavote koncerte „Amžinoji šviesa“, skirtame popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje atminti, kartu su Šiaulių pučiamųjų orkestru, Šiaulių katedros choru „Džiaugsmas“, solistais Evelina Gancevska, Edgaru Davidovičiumi, Pijumi Kondrotu, Romualdu Juzukoniu. Ne vieną klausytoją nustebinote išskirtiniu balsu – esate ne tik kunigas, bet ir dainininkas?

– Dainavimas mūsų šeimoje yra paveldėta Dievo dovana. Ir mano amžinatilsis tėvelis, ir visi dėdės buvo muzikantai, vienas dėdė buvo vargonininkas, buvo visas šeimos orkestras. Tėvelis turėjo gerą balsą, buvo atrinktas, kai dar tarnavo Lietuvos kariuomenėje, į pirmąją konservatoriją. Paskui atėjo sovietmetis – į Sibirą, į kančias, taip visi ir išsisklaidė.

Aš mokiausi muzikos mokykloje Tauragėje ir jau vėliau, kai buvau kunigas Panevėžyje, įstojau mokytis pas profesorių V. Prudnikovą, bet mokytis neteko. Gavau paskyrimą į Šeduvą klebonu, turėjau vykti. Taip reikėjo – kaip ir kiekvienas kunigas, esu davęs vyskupui ištikimybės ir nuolankumo pažadą, o vyskupo sprendimas buvo, kad aš važiuočiau klebonauti, o ne studijuoti. Viską priimu kaip Dievo valią. Bažnyčioje giedu, dainuoju, man Dievo šlovinimas, liturgija nuostabiai graži. Šventas Augustinas sako: kas gieda, dvigubai meldžiasi.

Skaitykite toliau čia