Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dėkojimas

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kunigai

dėkoja parapijiečiams ir visiems geros valios žmonėms, kurie esate neabejingi ir rūpinatės savo parapija. Dėkojame už aukas, kurias pervedate į parapijos sąskaitą bažnyčios išlaikymui.

Sekmadieniais ir švenčių dienomis 12:30 val. mūsų bažnyčioje aukojamos Šv. Mišios už parapijiečius ir bažnyčios geradarius bei rėmėjus.

Tegul mus stiprina pasitikėjimo, gerumo ir maldos vienybė.

Telaimina Dievas tolimesnį Jūsų darbą, kad buvote jautrūs mūsų prašomiems žodžiams ir siekiams.

Tik meilė ir supratimas gali prikelti pasaulį kilnesniam gyvenimui.

Jūsų klebonas kun. teol. lic . SAULIUS PALIŪNAS.

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Įmonės kodas: 192057666
Gegužių g.57 , LT- 78327, Šiauliai
Tel.+370 677 34177
El. paštas: info@mmnprasidėjimas.lt
LT48 7180 0000 0170 0219 – AB Šiaulių bankas
LT32 7300 0100 0239 3246 – AB Swedbank