Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Devintinės – Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas

Devintinės – Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas.

2016 m. gegužės 29 d.

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo – šventė, iškilmingai švenčiama sekmadienį po Švč. Trejybės. Ji dar vadinama Devintinės, t. y. devintoji diena po Sekminių arba Dievo Kūno šventė. Religinė šventės dalis yra skirta pagarbinti Švč. Sakramentui, paliktam žmonėms Eucharistijoje (Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė Vakarų Bažnyčioje buvo įvesta XIII a.). Rengiamos iškilmingos procesijos, šventinami žolynai, vainikai, beržų šakos – jie vadinami „Devintinio žolelėmis“ ir vartojami visokiai apsaugai.

Nuo įprastinės eucharistinės procesijos ši skiriasi tuo, kad sustojama prie keturių papuoštų altorėlių ir giedamos visų keturių Evangelijų ištraukos. Evangelijos ištrauka pagal Matą kalba apie Jėzų Mokytoją. Evangelijos ištrauka pagal Morkų pristato Jėzų – nežemiškų galių valdytoją – stebukladarį. Evangelijos ištrauka pagal Luką pateikia žinią apie Kristų – Eucharistijos įsteigėją. Ištrauka pagal Joną pristato mums Jėzų – dieviškos gyvybės davėją.

Mūsų bažnyčioje Devintinių iškilmių Eucharistinė procesija prasidėjo po 9.30 val. aukojamų Šv. Mišių.

Buvo einama:

1-oji stotis – Gytarių ir Korsako gatvių sankryžoje;

2-oji stotis – prie Gytarių progimnazijos;

3-oji stotis – prie Sandoros progimnazijos;

4-oji stotis – Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia.

Prie kiekvieno paruošto altorėlio (kiekvienoje stotyje) klebonas mons. Vytautas Kadys padėkojo visiems už gausų dalyvavimą ir altorėlių papuošimą. Devintinių procesijoje (nepaisant karščio) gausiai dalyvavo pietinio rajono progimnazijų bendruomenės, šeimos su mažais vaikais… .

Po procesijos, parapijos klebonas, visus palaimino Eucharistiniu palaiminimu bei pašventino žolynus.

Akimirkos iš Devintinių procesijos: