Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Devintoji Eucharistinė adoracijos naktis kovo 7-osios į kovo 8- ąją

KVIEČIAME Į IX EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ
atsiteisimo intencija
2014 m. iš kovo 7-sios į kovo 8- ąją
,,Šeimoje gautas ir gilinamas tikėjimas tampa šviesa, apšviečia visus…“.

(Pop. Pranciškaus enciklika ,,LUMEN FIDEI“)

P R O G R A M A

20.00 VAL. ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO IŠSTATYMAS ADORACIJAI.
,,O DIEVIŠKOJI OSTIJA“
20.00 – 21.00 VAL. KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS ,,DYKUMA“.
VEDA IR GIEDA ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS JAUNIMO CHORAS,
VAD. VARG. ANDRIUS BARTULIS.
21.00 VAL. ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
SU VAKARINE VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUJA IR HOMILIJĄ SAKO KELMĖS DEKANATO DEKANAS,
KELMĖS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ PARAPIJOS KLEBONAS ARŪNAS URBELIS.
GIEDA ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS JAUNIMO CHORAS,
VAD. VARG. ANDRIUS BARTULIS.
22.00 – 23.00 VAL. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI.
VADOVAUJA BROLIS ELIJAS.
23.00 – 24.00 VAL. KANČIOS SLĖPINIAI.
KALBA ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS MARIJOS LEGIONAS.
00.00 VAL. ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
SU AUŠRINE VALANDŲ LITURGIJA.
VAD. IR HOMILIJĄ SAKO J. E. EUGENIJUS BARTULIS, ŠIAULIŲ VYSKUPAS.
GIEDA ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS SUMOS CHORAS,
VAD. VARG. ANDRIUS BARTULIS.
1.00 – 4.00 VAL. KALVARIJOS KALNAI.
GIEDA ,,PILIGRIMAI IR KRYŽEIVIAI“ , VAD. GINTARAS NAUDŽIŪNAS.
4.00 – 5.00 VAL. GRAUDŪS VERKSMAI.
GIEDA ,,PILIGRIMAI KRYŽEIVIAI“, VAD. GINTARAS NAUDŽIŪNAS.
5.00 VAL. ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS GARBEI
SU RITMETINE VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUJA IR HOMILIJA SAKO MONS. VYTAUTAS KADYS,
ŠIAULIŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS KLEBONAS.
GIEDA ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS SUMOS CHORAS,
VAD. VARG. KORNELIJUS LUOTĖ.
PALAIMINIMAS ŠVENČIAUSIUOJU SAKRAMENTU.
,,PRIEŠ TAIP DIDĮ SAKRAMENTĄ PULKIM GALVAS LENKDAMI…’.