Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Kelios akimirkos iš Žemaičių Kalvarijos. Puikus oras, graži gamta, bendra malda, pakili nuotaika, puikios giesmės, nuostabusis mūsų parapijos choras ir jo vadovai… Žemaičių Kalvarijos atlaidai pasiliks su mumis mūsų širdyse!

Video:
Giesmė „Imkit ir valgykit“ čia
Psalmė „Visuomet aš Viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis“ čia
Giesmė „Dieve, mūsų sutverėjau, maloningas Atpirkėjau“ čia
Tradicinių Žemaičių Kalvarijos kalnų giesmės čia