Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Didysis Trečiadienis – giedami „Kalnai“.

Po vakarinių Šventų Mišių buvo giedami „Kalnai“. Giedojimą pravedė liaudiškos muzikos kapela –„Nemakščių vyrai“.

Nuoroda