Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Didžioji savaitė

Verbų sekmadienis balandžio 14 d. Šv. Mišios sekmadienių tvarka. Visose Šv. Mišiose šventinamos verbos. Verbų procesija ir iškilmingas verbų šventinimas prieš sumą.

Didysis Velykinis Tridienis balandžio 18-19-20 dienomis. Pamaldos 18 val.

Velykos balandžio 21 d. Viešpaties Prisikėlimas – Rezurekcija – 8 val. Kitos Šv. Mišios 11, 12:30 ir 18 val.

Velykų antroji diena Šv. Mišios sekmadienių tvarka ir po sumos apie 13:30 val. koncertas.

Gegužės 1 d. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 10-ies metų jubiliejaus atidarymas. 2009-2019. Pradžia 11 val. Šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Po Šv. Mišių gyva grandine-susikabinę rankomis, apglėbsime jubiliejinę bažnyčią,-„Mes mylime bažnyčią“.

Šventoriaus kiemelyje kviečiame valgyti jubiliejinį tortą.

Esate  visi laukiami.