Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dievo tarno Mečislavo Jurevičiaus beatifikacijos bylos atidarymo posėdis

Malda, prašant Dievo tarnui sovietinių lagerių kaliniui Mečislovui Jurevičiau Altoriaus garbės ir jo užtarimo

Dievo tarno Mečislavo Jurevičiaus beatifikacijos bylos atidarymo posėdis