Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Draugų diena

Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenės tradicinė draugų diena!

Nuotraukos: Leono Nekrašo.