Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gavėnios metu, mūsų bažnyčioje

Gavėnios metu, mūsų bažnyčioje

Gavėnios metu, mūsų bažnyčioje

Penktadieniais  –  14.00 val. giedami Kalvarijos  Kalnai.
                                 17.30 val. einamas Kryžiaus Kelias.

Sekmadieniais   –  12.00 val. Švč. Sakramento adoracija
                                  13.15 val. (po Sumos Šv. Mišių) einamas Kryžiaus Kelias

Keletas akimirkų iš praėjusiųjų Kalvarijos Kalnų giedojimo:

Keletas akimirkų iš praėjusios Kryžiaus Kelio procesijos: