Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gavėnios rekolekcijos ir Šv. Velykos

2018 m. gavėnios rekolekcijos ir 34 eucharistinė adoracijos naktis (Šv. Velykos).