Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gegužės mėnuo parapijoje

Gegužinės pamaldos 17:30 val.

Gegužės 1 d. 11 val. Bažnyčios 10-ies metų jubiliejaus atidarymas. Gyva grandine apkabinsime bažnyčią: „Mes mylime bažnyčią“. Agapė šventoriaus kiemelyje. Sutvirtinimas 11 ir 18 val.

Kviečiame visus ir ypatingai Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančius jaunuolius gegužės 3 d. (penktadienį ) 12 val. į piligriminį žygį nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną. Jaunimas registruojasi pas tikybos mokytojus.

Gegužės 5 d. Motinos diena. Už mirusias motinas Šv. Mišios 18 val.

Gegužės 10 d. Giesmių pynė Marijai. Pradžia 10 val.

Gegužės 12 d. Gerojo Ganytojo sekmadienis. Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus. Renkamos aukos kunigų seminarijai.

Parapijoje steigiama stalo teniso žaidimo grupės (vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje.

Esate laukiami.