Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gegužinės pamaldos

Gegužė – Švč. Mergelės Marijos mėnuo.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta kasdien 17:30 val. (TIK GEGUŽĖS 28 D. 17:00 VAL.).

Kviečiame tikinčiuosius giedoti ar skaityti Švč. Mergelės Marijos litaniją bažnyčioje ar namuose. Melskime Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir globos sau ir savo artimiesiems.

Šventoji Marija – melski už mus!

Švč. Mergelės Marijos litanija

Gegužinės pamaldos – gegužės 5 d.

Gegužinės pamaldos ir vakaro Šv. Mišios – gegužės 24 d.