Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gruodžio mėn. parapijoje

Gruodžio mėn. parapijoje:

  • Kalėdaičius, žvakutes, vyskupo kalendorius įsigykite krikštykloje, zakristijoje, klebonijos raštinėje.
  • Gruodžio 5-12 d. 17 val. – susitaikinimo pamaldos. 18 val. Šv. Mišios.
  • Gruodžio 12 d. sekmadienį 12:30 švenčiame Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidus.
    Rinkliava CARITAS veiklai paremti.
  • Gruodžio 14 d. 18:30 kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.
  • Gruodžio 24 d. 18 val. Šv. Mišių nebus.

Esate laukiami.