Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gruodžio mėn. parapijoje

1. Kalėdaičius, žvakutes, vyskupo kalendorius, įsigykite krikštykloje, zakristijoje, klebonijos raštinėje.

2. Gruodžio 6-13 d. 17 val. – susitaikinimo pamaldos. 18 val. Šv. Mišios.

3. Adoracijos naktis tiesiogiai per Marijos radiją iš mūsų bažnyčios.
Adoracijos pradžia: gruodžio 7 d. 22 val.
Adoracijos pabaiga: gruodžio 8 d. 7 val.
Norinčius įsijungti į bendrą maldą kviečiame registruotis pas kleboną.

4. Gruodžio 8 d. 18:30 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „ Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.

5. Gruodžio 13 d. sekmadienį 12:30 val. švenčiame Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidus.

6. Gruodžio 13 d. rinkliava CARITAS veiklai paremti.

7. Gruodžio 24 d. 18 val. Šv. Mišių nebus.

Esate laukiami