Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

II gavėnios sekmadienis

II Gavėnios sekmadienis – Kryžiaus Kelio mąstymas. Garbiname ir šloviname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kad šventuoju kryžiumi atpirkai šį pasaulį…

Šeštadienį minėjome ŠV. KAZIMIERO, Lietuvos globėjo, IŠKILMĘ. Su šv. Kazimieru, Lietuvos ir jaunimo globėju! Šv. Kazimierai – melskis už mus ir užtark Tėvynę Lietuvą!