Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Įkriškčioninimo sakramentų šventimas

Įkrikščioninimo sakramentų šventės parapijoje 2023 metais:

PIRMOS KOMUNIJOS ŠVENTIMAS: gegužės 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 28 dienomis, skirtingu laiku.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTIMAS: gegužės 28 ir birželio 2, 3, 4 dienomis, 18:00 val.

Melskimės už mūsų vaikus ir jaunimą, kad būtų ištikimi Jėzaus Kristaus sekėjai, Mergelės Marijos mylėtojai, katalikiškų ir tautinių vertybių puoselėtojai.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į savo grupelių katechetes.