Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Informacija, norintiems priimti Įkrikščioninimo Sakramentus 2022-2023 m.m.

Informacija dėl  rengimosi sakramentų Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje

Pasiruošimo Atgailos, Eucharistijos, Sutvirtinimo sakramentams parapijinė katechezė vykdoma pagal Šiaulių vyskupijos katechetikos centro patvirtintą programą. Katechezės metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi melstis, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje, adventui ir gavėniai skirtuose susitikimuose šeimoms buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą. 

Kiekvieną sekmadienį visus vaikučius, jaunuolius, besirengiančius Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, kartu su tėveliais kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose. Tvarkaraštis čia
Spalio mėn. Rožinio tvarkaraštis čia

Norintys pradėti pasirengimą Atgailos, Eucharistijos (Pirmajai Komunijai), Sutvirtinimo sakramentams turi iš anksto užsiregistruoti. 

Pirmai Komunijai

Tėvelių susirinkimas  rugsėjo 20 d., 18.40 val., po 18.00 val. Šv. Mišių.

Registracijos anketas tėveliai galės pasiimti po susirinkimo.

Registracijai užpildome anketą bei Krikšto pažymėjimo kopiją, pristatome į parapijos salę, 

 Registracija nuo rugsėjo 26 d., iki spalio 2 d., nuo 17. 00 val. iki 19.00 val.

Sutvirtinimo sakramentui

Tėvelių susirinkimas rugsėjo 21 d.,  18.40 val., po 18.00 val. Šv. Mišių.

Registracijos anketas tėveliai galės pasiimti po susirinkimo.

Registracijai užpildome anketą, Krikšto, Pirmos Komunijos pažymėjimo kopiją pristatome į parapijos salę, 

Registracija nuo rugsėjo 26 d., iki spalio 2 d., nuo 17. 00 val. iki 19.00 val.

Spalio  4 dieną, 15.00 val., minint  Pasaulinę vaikų adoraciją, kviečiame visus vaikus, kurie ruošiasi Pirmai Komunijai, dalyvauti Švč. Sakramento adoracijai.

Spalio mėn. 17.30 val. kalbamas Marijos Rožinis (tvarkaraštis), nuo lapkričio mėn. Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento pamokėlės bažnyčios  parapijos namuose.