Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Foto: Jubiliejiniai sveikinimai

Parapijos 30 metų jubiliejaus šventė įvyko! Ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū už sveikinimus, gražius žodžius, gerus darbus, bendrą maldą ir bendrystę.

Dėkojame svečiams: Lietuvos Respublikos Seimo nariams: Rimai Baškienei, dr. Stasiui Tumėnui,
prof. Vytautui Juozapaičiui; Joniškio rajono policijos komisariato viršininkui Marijui Maciui, Gegužių progimnazijos direktorei Silvijai Baranauskienei, Romuvos progimnazijos direktorei Stanislavai Prazauskienei, Šiaulių Sandoros progimnazijos direktoriui Kęstučiui Šalčiui, UAB Šiaulių gatvių apšvietimas vadovui Tomui Petreikiui, Šiaulių lopšelio – darželio Gintarėlis vaikams, auklėtojoms ir direktorei Laimutei Garbačauskienei, dr. Renatai Veršinskienei ir VšĮ Pravers komandai,  ūkininkui Gediminui Žebrauskui, Šiaulių Dagilėlio dainavimo mokyklai, Šiaulių Rotary klubui Harmonija, visiems mūsų draugams, kurie negalėjo atvykti, bet mintimis ir širdimis buvo kartu.

Keletas šventinių sveikinimų nuotraukose.

Irenos Berštienės ir Leono Nekrašo nuotraukos. Ačiū!

Daugiau nuotraukų čia

Leono Nekrašo nuotraukos, ačiū!