Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kalėdiniai skelbimai

*Gruodžio 24 d. Šv. Kalėdų nakties Bernelių Šv. Mišios 22.00 val.

*Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų rytas ir Šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios aukojamos 8:00, 9:30, 11:00, 12:30  ir 18:00 val.

*Gruodžio 26 d. Antra Šv. Kalėdų diena. Šv. Steponas.

Šv. Mišios aukojamos 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 ir 18:00 val. 

13:30 val. KALĖDINĖS MUZIKOS VALANDA : „ŠVENTA NAKTIS“.

*Gruodžio 31 d. Padėkos Šv. Mišios už praėjusius metus 18:00 val.

*Gruodžio 31 d. Naujuosius Metus kviečiame sutikti bažnyčioje.

Naujametinė Eucharistinė Adoracijos Naktis.

20:00 val. Švč. Sakramento išstatymas Adoracijai.

21:00 val. Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei.

24:00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei ir padėka Dievui už praėjusius metus. Vadovauja vyskupas Eugenijus Bartulis.

2020 m. sausio 1 d. 5:00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos garbei.

*Sausio 1 d. Švč. M. Marija – Dievo Gimdytoja. Naujieji Metai.

Šv. Mišios aukojamos: 9:30, 11:00, 12:30 ir 18:00 val.

*Sausio 6 d. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai).

Šv. Mišios aukojamos 8:00; 9:30; 11:00 ir 18:00 val.

*Sausio 12 d. 12 val. Šiaulių arenoje vyks Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė                                                                                     

Esate laukiami!