Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kalėdų nakties Piemenėlių Šv. Mišios

Kalėdų nakties Piemenėlių Šv. Mišios iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios


2020-12-24