Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kalėdų sveikinimas

Sveikina mūsų klebonas kun. Gintaras!