Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Karantino švelninimas

Bažnyčia atidaroma 7:30 val., uždaroma 18:30 val.
Šv. Mišios aukojamos:

Darbo dienomis:  8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais: 10 val. ir 18 val.
Sekmadieniais: Sekmadienių tvarka: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 ir 18 val.

Gegužinės pamaldos 17:00 val.

Šv. Mišias galite užsakyti darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 18.30 val., atėję į klebonijos parapijos raštinę (prašome užeiti po vieną žmogų), tel.: 8 41 500 010; +370 677 34177.

Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų.

Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.

Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.